Løten vil kartlegge viktige kulturminner

HISTORISK: På Klevfos Industrimuseum sitter det mye kultur og historie i veggene, som her i Hollenderiet, der «Arbesdaer» blir framført.

HISTORISK: På Klevfos Industrimuseum sitter det mye kultur og historie i veggene, som her i Hollenderiet, der «Arbesdaer» blir framført. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Løten har mange kulturminner. Nå starter kommunen arbeidet med å kartlegge de viktigste.

DEL

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang, sier kultursjef i Løten, Bente Hagen.

Målet er å lage en plan som kan brukes som et oppslagsverk, både i skolene, i håndteringen av plan- og byggesaker, til profilering og omdømmebygging.

Det handler om å sikre kulturhistoriske verdier for framtida. Kommunens første kulturminneplan skal bygge stolthet og ansvarsfølelse, og løtensokningene har svært mye å være stolte av, framholder kultursjefen.

Norgesrekord

Ifølge magasinet Kulturarven har Løten norgesrekord i profilering av kulturminner på nettsiden til stiftelsen Norsk Kulturarv, sett i forhold til kommunens størrelse og antall innbyggere.

– Kulturminner i Løten er godt registrert, sier Bente Hagen.

Viktigst med den nye planen blir å formidle og øke kunnskapen om lokalhistorien i kommunen. Planen skal ikke havne i en skuff, men brukes av skoleelever, saksbehandlere, byggeiere og næringsdrivende.

Kulturkontoret har engasjert arkeolog og kulturhistoriker Sjur Harby som prosjektleder for planarbeidet, og med 200.000 kroner i støtte fra Riksantikvaren og Hedmark fylkeskommune er det meste av finansieringen på plass.

Må gjøre et utvalg

Det er ikke mulig å bevare alt, og det er ikke ønskelig heller, ifølge planprogrammet som nå skal ut på høring. De viktigste kulturminnene skal velges ut og prioriteres. Det skal skje i dialog med historielag, grunneiere, fagpersoner og andre med interesse og kompetanse innenfor området.

Kulturminneloven definerer kulturminner slik:

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.»

De åtte kulturminnene som er registrert på www.kulturarv.no er følgende:

- Løten kirke med kapell

- Kirkeruinene på Rokoberget

- Edvard Munchs fødested - fotopunkt

- Steinringen på Veen

- Klæpa Bruk

- Dunderbakken sag

- Kristoffer Svartbækkens rettersted

- Klevfos Industrimuseum.

På Løten kommunes nettsider står også nevnt Løiten Brænderi og Skjold, som er et av landets eldste og best bevarte arbeiderlokaler.

LES OGSÅ: Vil berge den gamle gardsmølla

Artikkeltags