Rik på kulturminner

HISTORIE: Løiten Brænderi regnes for et industrielt kulturminne. (Foto: Merete N. Netteland)

HISTORIE: Løiten Brænderi regnes for et industrielt kulturminne. (Foto: Merete N. Netteland)

Artikkelen er over 4 år gammel

Løten er en kommune rik på kulturminner, og det er viktig å gjøre en grundig jobb med kulturminneplan.

DEL

Det fastslo ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) i kommunestyret nylig, etter at Nikolai Nordtorp Larsen (Sp) tok saken opp i en interpellasjon. Spørsmålet om når og hvordan Løten kommune skal utarbeide en egen plan for kulturminnevern vil bli vurdert i 2016, som en del av en kommunal planstrategi for fireårsperioden.

Men selv uten en slik plan, arbeides det med kulturminnevern i Løten allerede i dag, ifølge ordføreren. Hun viser til revidering av arealplanen for kommunen. Den var til høring i sommer og omhandler et stort antall såkalte hensynssoner, kulturmiljø og kulturminner, blant annet 18 setervoller som defineres som viktige, gravminner, bygninger og anlegg.

En egen kulturminneplan vil likevel være viktig som et supplement, og for å sette kulturminnevernet på dagsorden i kommunens planverk, framholder ordføreren.

Artikkeltags