Får gjennomgå i kommentarfeltene: – Pengesløseri!

Folkets dom har ikke vært nådig etter at Løten kommune bevilget én million kroner til kunst i rundkjøringa i det nye Brennerikrysset.