Kutt i tilbudet, men til høsten blir det et kraftig prishopp på kulturskolen i Elverum

Til høsten blir det et kraftig prishopp i semesteravgiften på Elverum kulturskole, som også har måttet kutte noe i tilbudet. Fløyte er ett av instrumentene som har gått fløyten.