Det vises til Vidar Helgesens svar 23. januar. Deler av det Helgesen skriver har ikke noe med undertegnede å gjøre og innlegget i sin helhet fremstår mer som en farse enn et tilsvar. Forøvrig kan det være dette folk trenger for endelig å kunne ta avstand fra Helgesens ønskede rovdyrpolitikk og noe anstrengte forhold til store rovdyr.
Skal man tilegne seg ny kunnskap bør man starte med å lese mer enn bare overskriften på statusrapporter om ulv fra Høgskolen Innlandet.