I oktober gikk barna i Trollhaugen barnehage på tur til skogen, til skolen og på biblioteket.

I november skal de til gymsalen på skolen to ganger, på tur til skogen, de skal på svømming og på lommelykttur.

Trollhaugen legger til rette for turer i både nærhet av barnehagen og andre steder på Rena. Uteområdet i Birkebeineren barnehage kan ikke sammenlignes med det barna har i Trollhaugen. Samtidig ser man at overgang til skole ikke blir like stor for barna i Trollhaugen da de allerede er kjent med område på en annen måte enn barna i de andre barnehagene. Blir Trollhaugen lagt ned så er det ikke bare synd for mine barn, men alle som kommer etter de.

Det argumenteres for begge barnehagene. Begge har grillhytte, regelmessig kulturelle turer til bibliotek eller andre turer i sentrum osv. Det er mulighet for 72 plasser i begge barnehagene. Skal alle disse plassene benyttes så har Trollhaugen en fordel med nesten dobbelt så stort areal som

Birkebeineren og det er større parkeringsplass som gjør det lettere for foreldre å levere/hente. Birkebeineren har kun hatt i bruk to avdelinger, mens Trollhaugen har hatt tre avdelinger i bruk. Hovedutvalget for oppvekst og kultur sier i sin utredning at Birkebeineren har hatt lavest søkertall over tid. Da er det uforståelig for meg at de ønsker å avvikle en populær barnehage til fordel for Birkebeineren barnehage som sliter med rekruttering.