(Hamar Dagblad)

– Frivillige lag og foreninger i Hamar kan søke om kompensasjon for tapte inntekter grunnet avlysning eller stengning av arrangement og aktivitet innen kultur og idrett, skriver kommunalsjef for Kultur og frivillighet, Morten Midtlien i en pressemelding.

– Det gis kompensasjon for tapte inntekter og/eller merutgifter i forbindelse ved at arrangement og aktivitet er avlyst eller utsatt grunnet koronautbruddet. Søknader som omfatter tilbud til barn/unge/bredde vil bli prioritert, sier Midtlien.

For at man skal få støtte så må tapet utgjøre minimum 20.000 kroner i perioden fra og med 13. mars og til og med 15. juni 2020.

Og søknaden, som må sendes kommunen, har frist 15. juni.