Mattilsynet vil ta resten av dyra på gården i Åsnes – nesten 250 kyr

Mattilsynet har avlivet 140 ungdyr og redegjør for hvorfor de også tar de 250 dyra som er igjen på gården. Transporten foregikk med politieskorte og biler med blendede skilt. – Vi utsettes for hatefull hets, og må derfor skjerme de som hjelper oss.