300 dekar med kornåker og annen matjord går med til vegutbyggingen i Løten. Gevinsten etter flytting er usikker

– Matjorda vår er under sterkt press, sier Jon Lurås (MDG).