Krever umiddelbar avliving av kyrne: – Noe av det verste inspektørene har sett

Mattilsynet fastholder sitt krav om at Solør-bonden må avvikle storfeholdet sitt. Selv hevder han å ha nødvendig kunnskap til å fortsette.