Det er ikke et hvilket som helst hus som skal kuttes i på Vinderen i Oslo. Funkisboligen fra 1935 er dronning Sonjas barndomshjem og skal kuttes opp i flere deler for å flyttes til Maihaugen på Lillehammer. Når huset er på plass på Maihaugen skal det bli satt sammen igjen og gjøres så likt som mulig etter hvordan det så ut på 1930-tallet. Der skal det bli en del av et boligfelt som dokumenterer hjem fra de forskjellige tiårene gjennom 1900-tallet.