– Snus er farligere enn de fleste tror

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Hvor farlig er det å bruke snus? Farligere enn de fleste tror, mener Maja-Lisa Løchen.

DEL

[NORDLYS] Løchen er professor i forebyggende medisin ved UiT–Norges arktiske universitet, og har forsket på helseskader forårsaket av snus.

– Ja, jeg tror at mange ikke er klar over helsefarene med å bruke snus. Kunnskapen om dette ikke god nok, sier Løchen.

– Hvilke helseskader kan det være snakk om?

 – Flere, men etter mitt syn er risikoen for fosterdød under svangerskap det mest alvorlige følgen, sier Løchen og tenker da på at stadig flere unge kvinner er brukere av snus. Svenske undersøkelser viser at risikoen for fosterdød hos gravide er like stor ved å bruke snus som å røyke inntil ti sigaretter daglig.

Flere snusrelaterte skader

Løchen legger til at det finnes flere andre dokumenterte snusrelaterte helseskader:

* Risikoen for kreft i spiserøret og i bukspyttkjertelen fordobles ved bruk av snus, og det kan også føre til kreft i munnhulen.

* Snusing øker risikoen for å dø hvis man får hjerteinfarkt.

* Snusing gir økt blodtrykk og høyere puls, med de følger det kan ha på sikt.

* Studier tyder på at snusbruk kan øke risikoen for å få diabetes 2.

– Generelt kan man si at snus er lite heldig for blodsirkulasjonen. Plager som følge av dette kan være ille nok selv om man ikke dør av det, sier Løchen, som på ingen måte er fremmed for tanken om at forbud mot salg av snus hadde vært fornuftig. Det har hun da også vært med på å foreslå for helsemyndighetene.

– Jeg støtter et forbud, tror det hadde vært smart. Men dette er et politisk spørsmål som neppe har flertall i dag, sier Maja-Lisa Løchen.

– 90 prosent mindre farlig enn tobakk

– Snus kan selvsagt være skadelig, men blant ekspertene er det enighet om at snus er minst 90 prosent mindre helsefarlig enn tobakk, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

– Bruk av snus kan ikke relateres til de mest vanlige røykerelaterte sykdommene som kols, lungekreft og hjerte/kar-sykdommer. Snus kan være skadelig, ja vel, men svært lite sammenlignet med å røyke, sier Lund og mener det har en klart helsebringende effekt å gå over fra å røyke til å bruke snus.

– Men du vil ikke anbefale noen å begynne med snus?

– Det gjør jeg selvsagt ikke. Det eneste er dersom noen vil slutte å røyke, men ikke klarer det. Da kan jeg gjerne anbefale å gå over til snus – som en siste utvei.

Tre  typer snusere

Lund mener at dagens snusere kan deles inn i tre kategorier: Det er tidligere røykere, det er de som går over til snus for å redusere røykingen og det er ungdom som ville blitt røykere hvis de ikke hadde begynt med snus.

– Hvem er de typiske snuserne?

– Før var det lett å plassere dem, det var trøndere, menn og de som bodde nær svenskegrensa. Men dette har endret seg. I dag er bruk av snus jevnt fordelt uavhengig av sosial status og geografi. Og blant yngre folk er det nesten like vanlig å bruke snus blant kvinner som blant menn, sier Karl Erik Lund

Landet Rundt skal speile de beste artiklene fra de 70 andre Amedia-avisene.  Østlendingen legger på et par-tre av disse hver dag for å gi våre lesere et innblikk i nyheter, hendelser og kuriøse saker fra Landet Rundt. Derfor finner du kanskje en sak fra Tromsø, Gjøvik eller Fredrikstad på ostlendingen.no.

Artikkeltags