Dette opplever Kim til stadighet. Nå vil yrkessjåføren advare flest mulig

– Mange er ikke klar over at de er usynlige, sier yrkessjåføren.