Sjåføren i dødsbilen kjørte langt uten å snu, men vitne mener han kan ha forsøkt å svinge unna

Sjåføren i bilen som kjørte i feil kjøreretning på E18 har kjørt langt uten å snu.