– Vil møte alle med smil og glede!

«Med skytteren og familien i sentrum», er mottoet for LS 2020! – Vi vil møte alle med smil og glede!