Lærere og førskolelærere har høyere risiko for å få covid-19 enn før