Hold fokus på Rørosbanen

Alle togene kjører til første stasjon og stopper der.

Alle togene kjører til første stasjon og stopper der. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Leder onsdag 24. februar 2010.

DEL

Fram mot 1. februar 2012 skal en prosjektgruppe utrede ulike alternativer for lyntog. Ett av alterna-tivene som skal utredes er høyhastighetstog på strekningen Oslo-Trondheim. Det skal gjøres en vurdering både i forhold til en utbygging som delvis bygger på eksisterende nett, og utbygging på et separat linjenett.

Utredningen er spennende på mange måter. Skulle en slik høyhastighetsutbygging bli realisert, vil det være utelukkende positivt for vårt område. Vi har likevel vanskelig for å se realismen i en egen trasé for høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim. Det er i beste fall veldig langt fram.

Kostnadene ved et slik prosjekt vil være enorme. I tillegg skal strekningen gjennom Østerdalen bli prioritert foran de andre aktuelle togstrekningene i Norge, for deretter å bli valgt foran traseen gjennom Gudbrandsdalen. På toppen av dette kommer kostnadene knyttet til å heve dagens jernbanenett til en standard som gjør at folk faktisk kommer fram dit de skal med toget i noenlunde rett tid. I sum gjør dette at vi ikke har spesielt tro på prosjektet.

Vi bør heller rette fokus mot de viktigste oppgavene for å utvikle jernbane i fylket. Elektrifisering, utretting og generell opprusting av Rørosbanen er helt nødvendig, og vil være mye mer realistisk og gjennomførbart. Dette vil styrke grunnlaget for persontransport på Rørosbanen, og føre til at den fine trafikkveksten vi har sett de siste årene fortsetter. I tillegg vil det ha nasjonal betydning i form av stor avlastning på godstrafikken på Dovrebanen. Det betyr også at traseen gjennom Gudbrandsdalen sparer investeringer.

Dobbeltspor mellom Oslo og Hamar er også en oppgave som må ha hovedprioritet. Sammen med flere avganger mellom Hamar og Elverum vil dette gi et betydelig jernbaneløft for vår region.


 

La deg inspirere!

Østlendingen presenterer i dag oversikten over løypenettet i Elverum kommune. Oversikten viser hvilke fantastiske skimuligheter som ligger rett utenfor stuevinduene våre, med 36 mil oppkjørte løyper. Sammen med flotte OL-opplevelser håper vi det inspirerer riktig mange til en tur i marka.

Artikkeltags