Ledigheten nærmer seg 10 prosent i Innlandet

Tirsdag 24. mars viste foreløpige tall fra NAV at det var 18 018 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 10,4 prosent.

DEL

– Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har antall helt ledige i Innlandet økt med over 8.900 personer. Årsaken til den store økningen er hovedsakelig flere permitterte, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Fra og med 17. mars startet NAV med hyppige publiseringer av statistikk som kan gi informasjon om konsekvensene av koronaviruset. Statistikken er samlet på nettsiden nav.no/koronastatistikk.

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av ledighetstall, inneholder denne publiseringen kun noen hovedtall.

Andelen helt ledige arbeidssøkere varierer svært mye blant kommunene i Innlandet, fra Trysil med 24,1 prosent til Folldal med bare 2,8 prosent. I alle de store kommunene våre har antall helt ledige økt til det dobbelte sammenlignet med tirsdag i forrige uke.

I løpet av den siste uken har NAV i Innlandet mottatt 11 920 søknader om dagpenger. 11 096 av disse gjaldt dagpenger under permittering, mens resten gjaldt ordinære dagpenger.

– Den siste uken har økningen i antall arbeidsledige vært størst innen butikk- og salgsarbeid med i overkant av 2 200 flere helt ledige. Økningen i antall helt ledige har vært på over 1 000 personer også innen bygg og anlegg og innen reiseliv og transport, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Artikkeltags