Østlendingen har den siste uka rettet søkelyset mot legemiddelmangelen i Norge. Apotekbestyrer Siv Hagebakken på Boots Apotek på Kremmertorget opplever stadig at det ikke er tilgang på viktige legemidler. Curida-sjef Leif Rune Skymoen sier situasjonen er skremmende, men at legemiddelprodusenten i Elverum kan hjelpe, hvis myndighetene legger til rette for det.

Stortingsrepresentant Andersen har merket seg dette:

– Norske myndigheter må sørge for at vi kan produsere mer her i landet. Det er uakseptabelt slik det er nå, og Norge må sikre seg bedre. Curida sier de kunne bidratt, men at myndighetene må inn med støtte. Jeg tar dette opp med helse- og omsorgsminister Bent Høie så snart som mulig. Han og regjeringen må ta mer ansvar. Det virker som om de tror legemiddelmangelen går over, eller at de mener at staten av prinsipp ikke skal bidra. Men slik kan det ikke være. Tvert imot må staten ta ansvar for at folk får nødvendige medisiner, fastslår Andersen, som vil stille spørsmål til statsråden så snart som mulig etter 1. august. Regjeringen svarer ikke på spørsmål fra stortingsrepresentantene i juli.

Legemiddelmangelen får stadig større oppmerksomhet. I juni la Helsedirektoratet fram sin rapport om legemiddelberedskapen i Norge, og Apotekforeningen presenterte en kartlegging av legemiddelmangelen i apotekene. Kartleggingen viste at norske pasienter nesten to millioner ganger i året opplever at de ikke får med seg legemiddelet som står på resepten.

Ofte er det helt vanlige medisiner, for eksempel Paralgin Forte eller Sobril, som ikke er tilgjengelige. Kartleggingen fra Apotekforeningen viser at det først og fremst er mangel på legemidler med følgende virkestoffer:

  • Kodein og paracetamol (for eksempel Paralgin Forte)
  • Oksazepam (Sobril)
  • Metenamin (Hiprex – mot urinveisinfeksjon)
  • Bumetanid (Burinex – vanndrivende)
  • Acetylsalisylsyre (Albyl-E – blodfortynnende)

Årsaken til legemiddelmangelen er sammensatt. Den farmasøytiske produksjonen i verden er preget av lange og sårbare verdikjeder. Det kan være så mange som 15 ledd i kjeden fra råvareprodusent til forbruker. Hvis det stopper opp et sted, klapper det hele sammen.

Videre er Norge et lite land som er ekstremt opptatt av å holde legemiddelprisene nede. Det betyr igjen at Norge ikke alltid prioriteres av produsenter, som er interessert i høyest mulig fortjeneste.