Legevaktordningen i Stor-Elvdal: – Avgjørelse utsatt til juni

STOR-ELVDØLER TIL ELVERUM?: Her, på Elverum interkommunale legevakt på Helsehuset i Elverum, kan bli legevakta for Stor-Elvdal.

STOR-ELVDØLER TIL ELVERUM?: Her, på Elverum interkommunale legevakt på Helsehuset i Elverum, kan bli legevakta for Stor-Elvdal. Foto:

Det er få som søker seg til fastlegehjemlene i Stor-Elvdal. Det kan bli lettere om legene ikke skal gå legevakt. Men da må legevakta flyttes til Elverum eller Tynset.

DEL

Britt Kveberg, sektorsjef for helse, omsorg og velferdstjenester i Stor-Elvdal, har siden i vinter jobbet med en sak om legevaktordningen. Den skulle legges fram for politikerne 1. april, men dette møte ble avlyst grunnet koronapandemien.

Saken skal nå behandles politisk og går til utvalg for skole, kultur og omsorg 20. mai. Deretter til behandling formannskapet 27. mai, og i kommunestyret 17. juni.

Ordfører Even Moen hadde berammet et folkemøte som ble avlyst av smittevernhensyn. Ordføreren ønsker derfor at saken legges ut på høring i tidsperioden mellom behandlingene i formannskapet og kommunestyret. Slik kan synspunkter fra befolkningen komme fram til kommunestyrets behandling av saken.

Krevende turnus

Som flere andre små kommuner, har Stor-Elvdal utfordringer med å skaffe fastleger, og samtidig opprettholde et legevakt-tilbud.

Kommunen har tre fastlegehjemler, og en turnuslege (LIS 1). Kommunen har LIS 1 lege og det er vikarer i de øvrige tre hjemlene.

Siden det er kompetansekrav i akuttmedisin for legevaktpersonell, er ikke alle fastleger kvalifisert til å gå legevakt. Det gjør tilgangen på aktuelle leger mindre.

I tillegg er turnusen krevende. Om alle hjemlene var fylt, ville legene gått vakt fra kl. 15.00 til 08.00 neste dag, og hvert tredje døgn da LIS 1 må ha bakvakt. Da vil frekvensen være hvert andre døgn eller lavere.

Lang reiseveg

Kveberg har tidligere uttalt til Østlendingen at det viktigste er å opprettholde et legekontor. Beredskapen utenfor kontortida kan løses med samarbeid med legevakt på Tynset eller i Elverum. De er begge klare for å samarbeide.

Men med legevakt på Tynset og Elverum medfører det lange reiseavstander for innbyggerne, de fleste vil ha fem kvarter å kjøre. Hvilken ambulanseberedskap Sykehuset Innlandet har, er også en faktor.

Det er politikerne som skal avgjøre om innbyggerne skal ha egen legevakt i Stor-Elvdal, eller tilslutte seg interkommunal legevakt. Det skjer 17. juni.

Artikkeltags