Fellesnemnda (felles fylkesting for Hedmark og Oppland, samt fylkesrådet i Hedmark) hadde onsdag møte på Fagernes. På dagsordenen sto saken om lokaler for fellesadministrasjonen i den sammenslåtte fylkeskommunen.

Frps Per Roar Bredvold (Frp) forsøkte å få saken utsatt, men fikk ikke flertall.

Det har vært snakk om å bygge et nytt fylkeshus, men politikerne skrinla dette alternativet.

I stedet tok de utgangspunkt i dagens fylkeskommunale bygningsmasse i Hamar (fylkeshus 1 og fylkeshus 2).

– Det betyr at fylkeshus 1, altså dagens fylkeshus i Hedmark, vil bli fullstendig rehabilitert innvendig, mens fylkestinget i den nye Innlandet fylkeskommune senere vil ta stilling til en eventuell rehabilitering av fylkeshus 2, som ligger rett ved. Målet er å få plass til våre ansatte i fylkeshus 1, opplyser fellesnemndas leder Even Aleksander Hagen (Ap) til Østlendingen.

Det er i første omgang gitt klarsignal til et forprosjekt. Endelig vedtak om bygging kommer trolig til høsten med byggestart neste sommer.

Ombyggingen av fylkeshus 1 er kostnadsberegnet til 356 millioner kroner. I tillegg kommer kostnadene knyttet til fylkeshus 2 og ombygging av lokalene på Lillehammer (anslått til 25 millioner). Kostnader til midlertidige lokaler i byggeperioden er beregnet til 30 millioner kroner.

Det betyr at totalkostnaden vil ende på mellom 400 og 500 millioner kroner, omtrent det samme som rehabiliteringen av Elverum videregående skole har kostet.