Legges ned etter 26 år på Kremmertorget

Ulønnsom drift over en lengre periode er årsaken til at Bagorama ikke utvider leieforholdet på Kremmertorget.