Gå til sidens hovedinnhold

«Lei seg» holder ikke

Sjøl om noe er lov, er det ikke sikkert at det er lurt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aftenposten avslørte i helga at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bodde i Oslo samtidig som han hadde bostedsadresse i huset til foreldrene i Evje. Det gjorde partilederen berettiget til gratis bolig fra Stortinget, og det benyttet han seg av.

Det er en viktig forskjell mellom å benytte og utnytte. Vi skriver benytte her, for det er slik at Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo. De fordeles på folkevalgte som pendler mellom hjemstedet og Stortinget, på én eneste betingelse: Politikeren må være folkeregistrert eller faktisk bosatt et stykke unna Stortinget. I praksis er regelen at avstanden må overstige 40 kilometer.

Sjølsagt må det være lagt til rette for at politikere fra hele Norge ikke skal tape økonomisk på å møte på Stortinget. Noen vil nok hevde at Ropstad utnyttet systemet, men det er slått fast at han ikke har brutt noen regel. Han har imidlertid valgt å benytte seg av den til fulle.

Aftenposten lister opp fordelene de mener har kommet KrF-lederen til gode: Gratis bolig for seg sjøl, kone og barn gjennom Stortinget. Sluppet å betale skatt av fordelen ved fri bolig. Hatt muligheten til gratis reise til foreldrene i Agder én gang i uken. Ikke hatt utgifter til egen bolig på hjemstedet. 488.000 kroner i leieinntekter (før skatt) fra en tomannsbolig i Lillestrøm kommune. 300.000 kroner i avkastning etter salg av en tomannsbolig.

Det er ikke første gang media avdekker at det finnes brudne skår i alle leire. Vi slutter imidlertid aldri å forundres over mangelen på innsikt i at sjøl om noe er lov, er det ikke det samme som at det er lurt. Dette handler ene og alene om tillit, og vi skal aldri slutte å kreve av våre folkevalgte at de er seg tilliten verdig.

Kommentarer til denne saken