– Det er mange unge tryslinger som er opptatt av politikk, men vi kunne alltid ønske oss et større engasjement. Som de fleste andre kommuner sliter også Trysil med å rekruttere ungdom til politikken, sier Levi.

21-åringen er tidligere leder i ungdomsrådet i Trysil. Han er sønn av Liz Bjørseth, tidligere styreleder i Trysil Høyre og kommunestyrerepresentant i Trysil og Øyer, og ble tidlig engasjert i politikken.

I likhet med Samuel og Erik, sønn av Anders Nyhuus, gruppeleder i Trysil Høyre, svarer han raskt og konkret på hvilke politiske saker som er viktigst for ham:

– Psykisk helse og en god og trygg skole er viktigst for meg. I tillegg til gode veger og en bærekraftig miljøpolitikk, sier han.

– Fiberutbygging viktig

Erik mener fiberutbyggingen i Trysil har vært svært viktig, og at det er viktig at den fortsetter.

– Rask og god teknologi gjør det mulig å jobbe hjemmefra. Det gjør det lettere for studenter å bo i Trysil, og det gjør kommunen mer attraktiv for unge mennesker – ikke minst for folk som har fullført sine studier og har stiftet familie.

Samuel er inne på mye av det samme.

– Jeg tror IT og teknologi kan være avgjørende for å bosette unge mennesker her. Å skape framtidsrettede arbeidsplasser vil være veldig viktig, sier han.

Selv studerer Levi markedsføring og slagsledelse i Oslo. Erik og Samuel er elever på Trysil videregående skole.

– For Trysil er det er problem at ungdommen drar ut for å studere. Utfordringen blir å få dem til å flytte tilbake, og det gjør vi best med å gjøre kommunen attraktiv, sier Levi.

Per i dag finnes det innen Unge Høyre-organisasjon i Trysil.

– AUF har et lokallag i Trysil og Engerdal, men bortsett fra det er det lite organisert ungdomspolitikk. Mye av grunnen til det, er at så mange flytter ut for å studere. Det gjør rekrutteringen vanskelig, sier Levi.

– Viktigst at folk møter

Både Levi, Erik og Samuel vil være til stede på møtet i kommunestyresalen onsdag. De håper på et godt oppmøte – fra ungdommer med alle slags politiske sympatier.

– Dette er et åpent møte, og alle er velkomne. Det viktigste er at folk møter opp, ikke hvilke parti de stemmer på eller vil stemme på i framtiden, sier Levi.

Anders Nyhuus håper også på godt oppmøte blant ungdommene.

– Det er generelt viktig med politisk engasjerte ungdommer, som vil være med å bygge sin egen framtid. Godene i det norske samfunnet eksisterer fordi folk har vært, og er, engasjert. Frihetene våre er blitt kjempet fram, og de må forsvares. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt, og det bør også ungdommen være opptatt av, sier gruppelederen i Trysil Høyre.