Regjeringen har besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. I løpet av året skal det være stor oppmerksomhet rundt frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Årets skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet.

Formannskapet har vedtatt at Elverum skal være med på markeringen av dette året, og det er nedsatt en styringsgruppe under ledelse av ordfører Lillian Skjærvik (Ap). Styringsgruppen består ellers av Dag Martin Bakken (Frp), Ingrid Hvidsten Gabrielsen (SV), prosjektleder Heidi Erikstad fra Elverum Vekst og kultursjef Line M. Rustad.

Overfor politikerne påpeker kultursjef Rustad at frivilligheten er verdifull for Elverum.

– Den representerer samhold, tilhørighet, læring, mestring og aktivitet. Frivillighetens år 2022 er en anledning til å synliggjøre den verdien frivilligheten bidrar med i Elverum-samfunnet, og kunnskapsdeling, oppmerksomhet og arrangementer kan føre til økt deltakelse, større mangfold og mer aktivitet, mener Rustad, som viser til at pandemien har synliggjort hva som bor i Elverum.