Gå til sidens hovedinnhold

Linda ønsker rendølenes svar på hvordan kommunen skal se ut i framtiden

Rendalen kommune ønsker flere innspill til sitt arbeid med revidering av Strategisk Næringsplan som skal gjøre bygda til et enda bedre sted å bo, arbeide og etablere næringsvirksomhet i framtiden.

– Vi trenger å høre din stemme om hvordan du ønsker Rendalen skal se ut framover og inviterer til digitale gjestebud med næringsutvikling i fokus, sier ordfører Linda Døsen, leder Jørn Heiberg i utvalg 2 som har jobbet med Strategisk Næringsplan og leder John Fiskvik i Rendalen Næringsforening.

Fikk gode svar

De takker for stor deltakelse og gode svar på spørreundersøkelsen som Rendalen kommune la ut før påske. Resultatet av denne er kommunisert ut til rendalssamfunnet og til Rendalen Næringsforening, som er medarrangør av det digitale gjestebudet.

– Før vi starter arbeidet med å lage et høringsutkast til en ny plan, vil vi spørre deg som kommunens innbygger, næringsaktør, ungdom, deltidsinnbygger, offentlig ansatt eller politiker om hvilke styrker og svakheter, muligheter og utfordringer du mener vi har i Rendalen for å kunne lykkes. Eventuelt hva som kan gjøre at vi ikke lykkes med næringsutvikling. Gjestebud i kombinasjon med en digital besvarelse, er en fin og koronavennlig innspillsmetode å bruke under covid- 19. Undersøkelsen er utformet i samarbeid med Distriktssenteret og Innlandet fylkeskommune.

Viktig grunnlag

Rendalen kommune håper på bygdefolkets deltakelse i denne undersøkelsen. Den vil utgjøre et viktig grunnlag for det videre arbeidet med Strategisk Næringsplan og hvordan nærings- og samfunnsutvikling skal utformes framover.

I den grad det er mulig, innenfor egne kohorter, foreslår Døsen, Heiberg og Fiskvik at folk samles til en kaffekopp, fredagspizza eller hva det måtte være, setter seg ned og besvarer spørsmålene vi stiller i denne undersøkelsen. Rendalen kommune ønsker å vedta en Strategisk Næringsplan som skal være et levende dokument, og da planen er vedtatt ønsker de å kunne si at:

– Vi har vedtatt en plan som næringsaktører, byråkrater og innbyggere bruker aktivt som verktøy i videre arbeid med næringsutvikling.

Du kan svare på spørreundersøkelsen med å logge deg inn på hjemmesiden til Rendalen kommune.

Kommentarer til denne saken