Lisensjakta på ulv opp i Høyesterett

Hadde staten loven på sin side da de ga grønt lys for å ta ut Julussaflokken og Osdalsflokken på nyåret i 2018? Nei, mente WWF og saksøkte staten. Ja mente Oslo tingrett og frikjente staten. Nei, delvis ikke, sa Borgarting lagmannsrett i januar. Nå havner saken i Høyesterett.