(Hamar Dagblad)

Hun har gitt ut «en bok om healing, kontakt med en annen verden, tro på en høyere kraft og en mer åpen kirke».

– Jeg jobbet som lærer i mange år, men fikk problemer med sykdommen ME. Da var jeg sliten, og måtte skjerme meg selv for omverdenen. I denne vanskelige perioden døde en person som sto meg nær ganske brått, og en dag merket jeg at jeg hadde kontakt med den døde. Da oppsøkte jeg en av de flinkeste klarsynte i landet, og fikk beskjed om at jeg måtte begynne å bruke evnene mine.

Korsvold startet på et reikikurs og tok kurs i healing.

– I en bransje som kanskje er preget av litt hummer og kanari, har jeg valgt det som jeg har oppfattet som det mest seriøse, for pengene var ikke viktig for meg. Jeg ville bruke evnene mine til å hjelpe folk. I boka er det ni personer som beskriver sin opplevelse med mine evner. Men dette er ingen skrytebok; det handler mer om å få folk til å forstå at det finnes mer mellom himmel og jord.

Korsvold har vokst opp på Børstad gård, hvor faren var gårdsbestyrer. Nå bor hun i Nordlia utenfor Gjøvik.

I boka har hun skrevet litt om oppveksten, hva som har formet henne og hvordan hun har kommet i kontakt med den åndelige dimensjonen.

– Jeg har også en forankring i det kristne miljøet, samtidig som jeg er litt skeptisk til det som sies i kirken. Derfor er jeg en veldig tilhenger av Helge Hognestad, og er med i en studiegruppe rundt han. En i gruppa, professor Sigurd Støren, har fått skrive forordet i boka.

Den siste tiden har hun holdt flere foredrag om åndelig veiledning, og derfor håper hun at flere vil ønske henne velkommen som foredragsholder i tiden framover. Også i Hamar.