Det sier John Fiskvik som er styreleder i Venneforeningen M/S Storsjø og ansvarlig for redaksjonen til boka «Hva skogene ga oss», som på mange måter er Rendalens historie og kulturhistorie.

Boklansering sist fredag

Boka er skrevet av Tor Strømsmoen, mens Ingar Sand er ansvarlig for layout, design og bilder.

«Hva skogene ga oss» hadde lansering for spesielt inviterte gjester på Mistra Hotell i Rendalen fredag, og tar utgangspunkt i naturressurser, skogene og vannveiene i Rendalen som er Sør-Norges største kommune og landets nest største skogkommune.

– Boka har spesiell fokus på enkelte sentrale personer og hendelser og endte til slutt på 180 sider, men den kunne vært i mange flere bind eller sider. Det er mange flere både personer og hendelser som burde og kunne fått plass, sier Fiskvik.

Han legger til at alle tre i redaksjonen har bidratt med både stoff og bildemateriale.

Dampbåtvika og M/S Storsjø

– Utgangspunktet for boka var egentlig etablering av informasjonstavler for det gamle vedlageret i Dampbåtvika som er M/S Storsjø`s tilholdssted både sommer og vinter. Men det ble fort klart at 12–15 informasjonstavler i Dampbåtvika ikke på noen måte ville dekke mer enn et rift i overflaten av historien. Det måtte bli en bok og Tor Strømsmoen hadde allerede mange gamle historier og avisartikler. Med bakgrunn i tidligere samarbeid i forbindelse med boka om skihelten Oddbjørn Hagen, var det naturlig at han ble valgt som forfatter, fortsetter Fiskvik.

Like naturlig mener han det var at Ingar Sand fikk ansvaret for layout, design og bildebehandling. Ikke minst fordi boka i større grad har preg av «coffe table book», og at en mengde lavoppløselige gamle bilder trengte faglig kompetanse på høyt nivå.

Versjon nummer 95 i trykken

Fiskvik legger ikke skjul på at bokprosjektet ble langt mer krevende for redaksjonen enn forutsatt.

– Til slutt var det versjon nummer 95 som gikk i trykken. Vi måtte bygge om veldig mange artikler og oppdatere dem med informasjon til våre dager. Mye stoff og mange bilder var nødt til å vike plass i en knallhard prioritering. Rendalens historie knyttet til naturressurser, skog og vannveier har mye mer å gå på, understreker han.

Samtidig retter han en stor takk til alle lokalt som har bidratt med stoff, historie og bilder til boka. Det gjelder også Musea i Nord-Østerdal, DigitaltMuseum, Anno Museum, Norsk Skogmuseum og Fetsund Lenser (Fløtemuseet) som alle har vært svært entusiastiske til bokprosjektet og har gitt fri tilgang til bilder og innspill til historier.

For flere enn rendøler

– Bildene har hatt avgjørende betydning, og vi fikk mange bilder fra dem som ikke har vært offentliggjort tidligere. Det gjør det jo ekstra interessant. «Hva skogene ga oss» beskriver en historie rundt oss som mange andre i hele Innlandet og spesielt Østerdalen opplevde. Derfor er dette en bok å lese for langt flere enn rendøler, mener Fiskvik.

Han opplyser om at boka er trykket i et opplag på 1.500 eksemplarer og koster 350 kroner. I første omgang selges den lokalt hos Joker Åsheim, Joker Otnes og Joker Helstad, Mistra Hotel og Storsjøsenteret, samt på Tynset Bokhandel og Notabene på Tynset. I tillegg kan den kjøpes på internett via Tynset Bokhandel.

– Ordfører Norvald Illevold har meddelt at Rendalen kommune støtter bokprosjektet med 65.000 kroner. Boka dekker flere av emneområdene i Rendalen kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøet, og venneforeningen vil gjøre innsamlet materiale tilgjengelig for kulturminneplanen. Både skoler og institusjoner vil motta boka som en gave. Blant annet gjelder det både Fagertun og Berger skole, avslutter Fiskvik.