Det er trist at Østlendingen stadig trykker innlegg som forvarer et hat mot en truet og fredet art om ulv.

Den norske ulvebestanden er alt for fåtallig til å få utført hva den er skapt for i naturen for å regulere hjortedyr bestanden i faunaen. Elg og hjort utgjør stor skade på skog og i trafikk da de er alt for stor bestand, noe mangel på en toppredator som ulv forteller om. 60 millioner ble utbetalt i 2017 for skader  grunnet kollisjoner med elg.

I stedet  for å få rettet opp denne ubalansen, fortsetter ulvemotstandere og spre usannheter om dyret. Gjentatte sutrete klager fra folk i Slettsås  fikk myndigheten s velsignelse  til å ta livet av en ulveflokk som ikke gjorde annen skade enn at de var til.

61 ulv er hva som bor i Norge i 2019 i følge Rovdata. Dette stusselige antall var det verdt å gå i tog for 8. januar for å demonstrere MOT ulv. Påstander om tap av arbeidsplasser, ødelagt sauenæring  tap av jakt forlystelse  var hva den skade disse få dyrene utgjør i norsk natur for folk og fe. Vel 5.000 sjeler ble sponset med busser inn til hovedstaden hvor hørbare  klager gjallet mot Stortinget. 

Den 12. januar troppet over 6.000 mennesker på sine egne bein inn for å ta til motmæle og forvare ulvens rett til å få leve i fred i dette landet uten å bli forfulgt og skutt. Takket være NOAH; foreningen for dyrene rettigheter var der appellanter  som jurister og natur vernere som sto opp og forsvare ulvens rett . Norsk natur er blitt en kamp scene med kortsiktige næringer mot langsiktig naturvern. Så er det å håpe at naturen vinner mot egoisme og kunnskapsløshet.