Norge under okkupasjonen.  Statsakten på Akershus slott 1. februar 1942. Utnevnelsen av lederen av Nasjonal Samling,  Vidkun Quisling til regjeringssjef, ministerpresident, for en regjering som samarbeidet med tyskerne. F.v.:  politioffiser i SS Wilhelm Rediess, Vidkun Quisling, rikskommissær Josef Terboven (med hevet arm) inspiserer troppene.
Scanpix

Tyskerne tok kontroll over gjenreisningen etter krigen

Når freden kom ble gamle «nazifiserte» planer lagt under okkupasjonsmyndighetene forkastet, og man ville starte på nytt.
Publisert