Fredrik Seeberg var bare 17 år da han kjempet mot tyske fallskjermsoldater på Midtskogen.