Maria (29) leter etter et spesielt stedsnavn: – Noen hever øyebrynet når de hører hva jeg driver med

Da Maria Smith Fredriksen skulle velge fordypningsemne til sin mastergrad, fulgte hun hjertet. Det førte henne til småbruket Nersvea hjemme hos foreldrene i Sørskogbygda.