Løse hunder kan skremme barn og voksne i skiløypa – vil ha absolutt båndtvang

BLIR STRENGERE: Nye lokale regler for båndtvang skal dempe konfliktnivået i skiløypa og beiteområdene i Løten.

BLIR STRENGERE: Nye lokale regler for båndtvang skal dempe konfliktnivået i skiløypa og beiteområdene i Løten. Foto:

Løten-rådmannen foreslår å innføre lokale regler for båndtvang, slik at det blir forbudt å ha hunden løs i de mest trafikkerte skiløypene på Budor.

DEL

Forslaget til ny lokal forskrift gjelder også for områder der husdyr har rett til å beite. Her foreslår rådmannen å utvide perioden med båndtvang til og med 24. september, som er dagen før elgjakta starter.

Forbudet mot løse hunder i skiløypene skal gjelde hele året, men ikke for hele kommunen. Forslaget omfatter løypenettet mellom Budor, Målia og Svaen, samt skianlegget og setervollen ved Gjestegården.

Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet blant folk og sikkerhet for beitedyr og vilt. Forskriften skal også bidra til å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.

Skremmer barn og voksne

I dag gjelder den generelle båndtvangen, nedfelt i lov om hundehold, som sier at det i tiden fra og med 1. april til og med 20. august er absolutt båndtvang for hund i hele landet. Utenom disse tidene er det lov å holde hunder løst innenfor Løten kommune, såframt de generelle aktsomhetsprinsippene i hundeloven følges.

Nå ser rådmannen behov for en innstramming, av flere grunner, og skriver i saksframlegget til formannskapet:

– Til tross for aktsomhetsplikten i hundeloven oppfattes det blant flere som et problem at løse hunder løper rundt i skiløypene i Løtenfjellet. Dette gjelder kanskje særlig barn, men også noen voksne er redde for hunder. Når hunder ikke holdes under kontroll i bånd, kan dette oppleves som skremmende. Dette kan føre til innskrenking av tur- og naturopplevelser for enkelte. For dem som fører egen hund i bånd, er det også uheldig at løse hunder oppsøker hunden i bånd. Med dette kan det oppstå farlige situasjoner for begge hunder.

Har jaget og skadet beitedyr

I et folkehelseperspektiv er det viktig at skiløyper og naturopplevelser er tilgjengelig for alle, framholder rådmannen. Det er viktig for å fremme fysisk aktivitet, rekreasjon og velvære, men ikke minst for at flest mulig skal utvikle et godt forhold til naturen.

I tillegg har beitebrukere opplevd episoder der løse hunder har jaget og skadet beitedyr. I Løten skjedde dette senest i beitesesongen i fjor, opplyser rådmannen, som mener det er behov for et konkret forbud mot å la hunder gå løst i områder der bufe beiter.

Forslaget om utvidet båndtvang i Løten skal behandles i formannskapet 1. april og blir deretter sendt ut på høring, før endelig vedtak.

Artikkeltags