Løten-politikerne sier ja til å bygge ned mer matjord: – Det gjør vondt

Dyrka mark må ofres dersom planene for et nytt boligfelt på Jønsrud i Løten godkjennes. – Det gjør vondt å gjøre det, men vi kan ikke gå tilbake på tidligere vedtak, sier Else Bjørke (Sp).