Her sender Finn strøm gjennom vannet for å sjekke hvordan vegbyggingen på nye rv. 3/25 påvirker naturen

Etter byggestarten i juni 2018 på nye rv. 3/25, sjekkes vassdragene rundt anlegget tre ganger i året for å kartlegge påvirkningen av byggingen.