Dette kunstverket vil bli sett av 13.000 forbikjørende hvert døgn

Fredag formiddag var det avdukning av kunstverket som skal stå i Ånestadkrysset på nye rv. 3/25. Kunstkonkurransen ble vunnet av Elin Drougge.