For en tid tilbake stilte Dag Martin Bakken (Frp) spørsmål i formannskapet om TV-tilbudet på sykehjemmene i Elverum. Han uttrykte bekymring for at noen hadde dårligere tilbud enn andre.

Kommunedirektør Kristian Trengereid har nå undersøkt saken.

– Kort fortalt er det ulike tekniske systemer på sykehjemmene. Helsehuset, som ble tatt i bruk i 2019, har et nyere hotell-system, mens de andre sykehjemmene har hatt analogt system. De analoge systemene er gamle, og de er blitt omkoblet for å kunne ta inn digitale tv-signaler. Jotunhaugen sykehjem har et oppgradert system, siden systemet der ble ødelagt, opplyser Trengereid.

– Vi mener at tilgangen til TV skal være lik på alle sykehjemmene, og vi har bestilt dette til Moen, Lyngholtet og Sætre. Når det er på plass, avhenger av utfordringer knyttet til leveransene, legger han til.