Luftambulanse for Innlandet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I en rekke avisartikler og innlegg tas det til ordet for at det må komme en ny base for legehelikopter i Innlandet. Dette er noe Stiftelsen Norsk Luftambulanse støtter helhjertet. Vår region Øst har i flere år jobbet for at det skal bli etablert en legehelikopterbase i Innlandet, i tråd med stiftelsens formål om å bringe avansert spesialisert akuttmedisin raskt ut til den alvorlige syke eller hardt skadde pasienten.

I en artikkel i Østlendingen (16. mai) refereres det til et møte mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og arbeidsutvalget i Innlandet fylkeskommune. Det er fra vår side behov for å presisere noen av de punktene som fremkommer i artikkelen.

Det kan virke som om Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at det ikke er behov for å knytte en ny legehelikopterbase opp mot det nye hovedsykehuset. Med det mener vi at en ny base ikke nødvendigvis trenger å være lokalisert ved det nye hovedsykehuset. Men selvsagt må en ny legehelikopterbase etableres i samarbeid med det lokale helseforetaket. Som operatør kan vi ikke starte opp en base på egen hånd. Det er derfor godt å registrere at Sykehuset Innlandet og klinikk for prehospitale tjenester jobber godt for å få etablert en ny legehelikopterbase.

I artikkelen fremkommer det også at Stiftelsen Norsk Luftambulanse har bestilt et nytt helikopter, som ikke skal inn i den ordinære flåten som står til disposisjon for dagens luftambulansebaser. Det medfører riktighet at det ikke skal inn i den ordinære driften. Gjennom hele vår historie har Stiftelsen Norsk Luftambulanse vært opptatt av å gjøre tilbudet til pasientene bedre, slik at flere liv kan reddes. Derfor vil dette helikopteret bli benyttet til prosjekter som bidrar til å gjøre fremtidens luftambulansetjeneste bedre, og blir derfor sentralt i vårt forsknings- og utviklingsarbeid.

Med det mener vi at en ny base ikke nødvendigvis trenger å være lokalisert ved det nye hovedsykehuset

Vi registrerer at enkelte forstår det slik at dette helikopteret gjør at Innlandet nå har en gylden sjanse til å få en legehelikopterbase raskt. En base på innlandet er ikke avhengig av nettopp dette helikopteret. I forbindelse med at vårt operatørselskap fikk ny kontrakt for alle dagens luftambulansebaser, anskaffet vi 15 nye helikopter som ble satt i operativ tjeneste på to år. Dersom helseforetakene ønsker at det skal opprettes en ny base for Innlandet, tror vi at det skal la seg gjøre å få kjøpt et eget helikopter som er dedikert til en luftambulansebase i Innlandet.

I et annet innlegg i Oppland Arbeiderblad (20.5) hevder Leif Peder Østmo at jeg og Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at basen skal til Elverum. Det stemmer ikke, og jeg har aldri uttalt meg slik.

Derimot har jeg sagt at det ikke bør legges lokalpolitiske hensyn til grunn, men at lokaliseringen først og fremst bestemmes ut fra flyoperative og logistiske hensyn. Det opplever vi også at de folkevalgte i Innlandet har forstått, og at de derfor jobber for dette i fellesskap.

Det er nemlig mange gode argumenter for at en ny base trengs i Innlandet. I februar 2018 la Helse Sør-Øst fram en rapport som anbefaler at det bygges en ny legehelikopterbase for Innlandet. Det framgår at særlig den østre delen av Hedmark er utenfor det som regnes som ansvarlig responstid. Vi synes det er fantastisk å se det store engasjementet, både fra helsepersonell, politikere og innbyggere. Pasientene er der allerede, og de har krav på de samme gode helsetjenestene som innbyggerne i resten av landet får. Innlandet fortjener en legehelikopterbase så raskt som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken