Mangel på busser blir et problem når skolene åpner. Kommer med oppfordring til foreldrene

Når skolen åpner igjen mandag, oppfordres foreldre til å skysse barna til skolen selv. Innlandet trafikk kan ikke sette opp flere busser for å sikre at det blir nok avstand mellom elevene. På skolen blir elevene delt i grupper.