Forrige uke arrangerte Høyre til åpent møte i Trysil der ungdom spesielt ble ønsket velkommen. Møtet samlet fem ungdommer. Det er ingen hemmelighet at høyrepolitikk ikke tradisjonelt har vært det enkleste å selge verken i Trysil eller Innlandet for øvrig, men det manglende oppmøtet sier også noe om engasjementet for partipolitikk blant de yngste velgerne. Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av partier har gått dramatisk ned og ungdommene er ikke noe unntak. I perioden fra 1980 til 2012 viste en europeisk studie at frafallet var størst i Norge, 30 prosent av partimedlemmene hadde forsvunnet i løpet av perioden.

Personer under 30 år er sterkt underrepresentert i dagens lokalpolitikk. Og aller verst er det, ikke helt overraskende, der kommunestyrene er små og utdanningsutflyttingen er høy. Få plasser i kommunestyrene gjør at partiene satser på rutine og ikke tar sjansen på å satse på unge og uerfarne. Det viser seg også at dagens unge ikke i like stor grad som før forbinder partipolitikk med samfunnsutvikling. Mange oppgir engasjement for samfunnsutviklingen uten å være interessert i partipolitikk. At stadig færre ser det interessant og meningsfylt å delta i utøvelsen av i vårt lokaldemokrati er bekymringsfullt. Og de unge, som kanskje er den aller viktigste gruppa, ser ut til å falle helt ut er alarmerende. For at politikken skal treffe alle, må alles perspektiver og erfaringer lyttes til. Dette er ikke mulig uten de unges stemme.

Partipolitiske ledere bør ta noen runder med seg sjøl

Kampanjer og fokus på politisk rekruttering kan være nyttig og bevisstgjørende, men dagens partipolitiske ledere bør ta noen runder med seg sjøl. Får de unge like stort gjennomslag, får de unge like stort ansvar, opptrer vi inkluderende og er vi rause med å tilby handlingsrom? Er det politiske klimaet noe som kan tiltrekke seg nye interesserte og vektlegger vi det som virkelig betyr noe for de som en dag skal ta over?