Det er 14 dager siden Tretten bru kollapset med en personbil og en lastebil på veg over. Lykkeligvis tok ikke brukollapsen menneskeliv, men konsekvensene i ettertid er likevel store for mange. Tretten bru var ei fagverksbru i tre og Statens vegvesen stengte i alt 14 liknende bruer. Beslutningen ble støttet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som mente det var fornuftig å stenge i påvente av at årsaken til Tretten-kollapsen blir klar. Og la det være sagt med en gang; stenging av bruene måtte iverksettes straks. Sikkerheten er aller viktigst og det må komme først. Spørsmålene og teoriene er mange rundt hva som kunne være årsaken til at brua kollapset, og kanskje særlig når det er snakk om ei trebru. Derfor er det også avgjørende å finne den konkrete årsaken. Og det arbeidet tar tid.

En av de stengte bruene er Flisa bru. Utålmodige bønder som er daglig brukere av brua har sagt sin hjertens mening og fortalt om sin nye hverdag med store omkjøringer. Omkjøringer som koster mye tid, penger og som endrer trafikkbildet dramatisk. De mest kritiske røstene snakker om handlingslammelse og panikkstenging fra Statens vegvesens side og aksjon om å kjøre over brua på eget ansvar. Det som har satt fyr på bøndene er mangelen på informasjon og en framdriftsplan. De får støtte fra ordføreren sin, Kari Heggelund (Sp), som savner en konsekvensanalyse, dialog og informasjon. Hun er frykter at de vegansvarlige ikke er klar over konsekvensene.

Ordfører Heggelunds frykt for at konsekvensene av brustenginga har vært uklar for vegmyndighetene, har neppe vært helt ubegrunnet

Fredag startet eksperter med inspeksjon av Flisa bru og samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke sa at brua vil åpnes så snart den blir klarert. Hvor lang tid det vil ta for ekspertene å sjekke brua, kunne ingen sikkert svare på fredag. Uansett utfallet, er det mye som tyder på at informasjonen har vært mangelfull. Ordfører Heggelunds frykt for at konsekvensene av brustenginga har vært uklar for vegmyndighetene, har heller neppe vært helt ubegrunnet.