Brede smil og røde kinn på Smaksfestivalen – Dette er så utrolig bra!

Sju kolleger fra høgskolen på Rena bestemte seg for at i år ville de finne ut hva Smaksfestivalen i Elverum er. – Det er artig å være med når det skjer noe positivt i nærmiljøet, sier Ingvild Hvoslef.