Lekve var et av de fire eksterne styremedlemmene i Høgskolen i Innlandet. Han ble oppnevnt sammen med styreleder Maren Kyllingstad, Christl Kvam og Björn Åstrand for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2023.

På det første styremøtet etter oppnevnelsen, i februar 2020, ble han valgt til stedfortredende styreleder i tilfellene der Maren Kyllingstad var forhindret fra å møte.

Nå er han ute av styret.

Styreleder Maren Kyllingstad opplyser at årsaken er at Lekve er blitt styreleder for Høyskolen Kristiania.

Den tidligere statssekretæren for Sosialistisk Venstreparti i Kunnskapsdepartementet, som nå er viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory, kunne ikke både være styremedlem i Høgskolen i Innlandet og styreleder for Høyskolen Kristiania.

– De to tingene lot seg ikke kombinere. Helt udramatisk, med andre ord, påpeker Lekve selv overfor Østlendingen.

Høyskolen Kristiania er ikke en statlig høyskole som Høgskolen i Innlandet, men en stiftelse, hvor formålet er undervisning og forskning.

Kunnskapsdepartementet har ennå ikke oppnevnt en erstatter for Lekve.