Regjeringa er i gang med å utarbeide en ny distriktsmelding som etter planen skal være klar neste vår. De rødgrønne mener distriktspolitikken trenger en ny kurs der distriktstemmene blir hørt og problemene løst. Utfordringene vet vi nok om, det handler blant annet om fraflytting, manglende nyskapning, kompetanse og vekst og en aldrende befolkning. Regjeringsplattformen lover en ambisiøs distriktspolitikk, en ny distriktsmelding skal gjøre ambisjonene om til praktisk politikk. Lista er lagt høyt og den nye meldinga vil bli en av regjeringas store svenneprøver.

Desentralisert og relevant utdanningstilbud og en aktiv og tilpasset næringspolitikk vil være sentralt. Men det vil også økt kommunalt sjølstyre og at virkemidlene tilpasses de ulikhetene som finnes rundt omkring i landet også. Distrikts-Norge trenger nemlig ulik medisinering for å styrkes. Dagens regjering har ingen tro på at distriktenes ulike utfordringene alene kan løses gjennom sentrale reformer. Sammen med dette ligger forventninger om at alle skal ha et godt tjenestetilbud der de bor og at alle meninger skal bli like mye vektlagt.

Dette er som musikk i ørene for mange, men det vil kreve store ressurser

Den rykende ferske kommunal- og distriktsministeren, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), spenner forventningsbua enda litt høyere. Han har allerede vært og besøkt en del distriktskommuner for å lytte i forbindelse med den kommende meldinga. Til Klassekampen uttalte statsråden blant annet at hver enkelt kommune må få større frihet til å overstyre statlige reguleringer. Han sier at summen av strandsonevern, kulturminnevern, myrvern og reguleringer knyttet til flom- og rasfare har gjort det for vanskelig å skape utvikling i distriktene. Dette er som musikk i ørene for mange, men det vil kreve store ressurser. Skal statlige reguleringer og vern håndteres lokalt og kunne tilpasses hver enkelt kommunes behov, trengs mye kompetanse og ressurser til planarbeid i hver eneste kommune. Det vil også være en fare for at enkelte kan fristes til å velge kjappe løsninger som ikke tar hensyn til helheten og våre framtidige generasjoners behov.