Etter slukkingen av FM-båndet sto HedmarksRadioene AS nesten alene igjen i markedet.

Nye lyttermålinger utført av TNS Gallup viser hvilken gylden mulighet dette har vært for lokalradioene.

Samtidig med stor tilbakegangen for nasjonale radiostasjoner, har de lokale hatt en kraftig framgang.

Sterk økning

Bjørn-Martin Brandett er daglig leder og eier av HedmarksRadioene AS, som har kanaler spredt over hele Hedmark, fra Nord-Østerdal til Kongsvinger. Han deler villig de siste lyttertallene.

– Fra fjerde kvartal i fjor til fjerde kvartal i år har vi hatt en økning på over 22000 unike ukentlige lyttere for hele fylket. Det er en økning på nesten 60 prosent. Tilsvarende tall for ØsterdalsRadioen, som er en del av HedmarksRadioene, er 1450 nye lyttere, en økning på nesten 55 prosent.

Disse tallene kommer fra lyttermålinger utført at TNS Gallup. Det var spesielt i juni 2017 at de begynte å merke en økning. Brandett forklarer at det har sammenheng med slukkingen av FM-nettet. Da de store aktørene forsvant sto de plutselig igjen alene på FM-båndet.

– Radiolyttere er vanligvis en veldig seig masse å flytte, folk har en vane de følger. Da FM-nettet ble slukket, måtte folk lete etter andre kanaler, og da har de tydeligvis funnet oss, sier Brandett fornøyd.

Ifølge lokalradio.no, nettstedet til Norsk Lokalradioforbund, går den totale radiolyttingen ned i Hedmark, til tross for suksessen som lokalradioene opplever. Det finner sin årsak i rekordstor nedgang for de nasjonale kanalene. Samtlige av NRKs kanaler opplever stor tilbakegang, blant annet har P3 mistet to tredjedeler av lytterne. P4 har mistet halvparten av lytterne, mens Radio Norge nå nesten er utradert etter å ha mistet 75 prosent av lytterne.

Lokalt fokus

Sendingene til HedmarksRadioene har mye av det samme innholdet som NRK P1, ifølge Brandett, men de har i tillegg mer lokalt innhold. 

– Vi har både superlokalt, regionalt og nasjonalt innhold, mens de andre kanalene har mest regionalt og nasjonalt innhold, forklarer Brandett.

Nettopp fordi de har et lokalt fokus, kan de presentere innhold de andre kanalene ikke har. Det ser publikum ut til å sette pris på.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra publikum, sier Brandett.

– Hvis vi hadde laget håpløs radio, hadde vi ikke økt lyttermassen. Da hadde ikke folk lyttet selv om vi var eneste kanal på FM-båndet. Nå har slukkingen av FM-båndet gitt lokalradioene en gylden mulighet vi ikke har bedt om. Så får vi bare håpe lytterne liker det de hører og blir med oss over på DAB hvis de investerer i ny radio, avslutter Brandett.