Kreftregisteret skal samle legemiddelinformasjon

Av

Det finnes ingen nasjonal oversikt over legemiddelbruk i kreftbehandling. Et nytt samarbeidsprosjekt skal samle all informasjon i Kreftregisteret.

DEL

Det nye samarbeidsprosjektet Inspire skal samle informasjon om hvilke kreftpasienter som får hvilke legemidler, og for hva.

Prosjektet har en kostnadsramme på mer enn åtte millioner kroner og finansieres gjennom et spleiselag mellom Kreftregisteret, Legemiddelindustrien og Kreftforeningen, skriver Dagens Medisin.

– Vi mangler kunnskap om medikamentell behandling på nasjonalt nivå. Det finnes i hver enkelt pasientjournal, men det finnes ikke samlede oversikter. Dermed kan norske fagfolk og helsemyndighetene ikke kvalitetssikre medikamentell kreftbehandling nasjonalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin til Dagens Medisin.

Kreftregisteret mottar i dag opplysninger fra en rekke instanser. Opplysninger om medikamentell behandling rapporteres imidlertid manuelt fra sykehusene.

Ifølge Ursin vil det nye prosjektet føre til bedre pasientsikkerhet.

– Dette er også viktig for å se om pasientene får behandling i tråd med nasjonale retningslinjer og om pasientene får likeverdig behandling – uavhengig av hvilket sykehus de behandles ved og hvor de bor, sier Ursin.

Prosjektet skal rigges som en pilot og starter med lungekreft og brystkreft. På sikt skal samtlige kreftformer og pasienter med i systemet. Noen sykehus mangler nødvendige datasystemer og vil foreløpig ikke kunne være med.

Artikkeltags