Engerdal mistet lensmannskontoret i 2017, men blir nå det eneste stedet i Innlandet som i denne omgang blir fast tjenestested for politiet igjen.

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å opprette 20 nye polititjenestesteder, men tallet blir mindre i denne omgang. I følge justisministeren vil tallet øke i løpet av 2024.

Stort engasjement

Engerdal kommune har lagt ned mye arbeid for å få gjenåpnet polititjenestene i kommunen. Og har nå blitt lyttet til.

Før Mehl ble justisministeren var hun som stortingsrepresentant svært tydelig på å styrke nærpolitiet i utkantskommuner som Engerdal.

- Mer nærpoliti vil gi tryggere lokalsamfunn, bedre forebygging og økt beredsskap og kortere reiseveg, framhevet justisministeren.

På plass i år

De ni nye tjenestestedene vil være på plass i løpet av 2023. Politidirektoratet har fått i oppdrag å lede gjennomføringen i dialog med kommunene og det enkelte politidistriktet.

Hvor mange politiressurser som vil bli fast i Engerdal, er fortsatt uvisst. Men det vil bli et fast tjenestested med faste åpningstider.

Under pressekonferansen bekreftet justisministeren at mange kommuner har sendt inn innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang.

- Vi har lyttet til innspillene fra hele landet. Den forrige regjeringen la ned mange tjenestesteder. Dette er første steg i en lokalpolitiplan. I løpet av 2024 vil vi ha totalt 20 nye polititjenestesteder, sier Mehl til NRK

Planen blir lagt fram senere i år.

Her er stedene

Disse stedene får nye tjenestesteder i 2023:

* Engerdal (Innlandet politidistrikt)

* Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong

* Meråker (Trøndelag politidistrikt)

* Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

* Salangen (Troms politidistrikt)

* Sandefjord (Torp lufthavn i Sørøst politidistrikt)

* Sigdal (Sørøst politidistrikt)

* Steigen (Nordland politidistrikt)

* Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong

De ni nye tjenestestedene som åpner i 2023, er allerede finansiert med nye bevilgninger i statsbudsjettet. Dermed vil de ikke gå på bekostning av andre deler av politiet.

– Det har noe å si at folk har kort reisevei til offentlige tjenester som. Vi har satt av 75 millioner til bedre lokale polititjenestesteder som også bidrar til å betale til de nye polititjenestestedene, sier Mehl til NRK

I tillegg til de ni tjenestestedene som etableres i 2023, åpnet regjeringen en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen i juni 2022.