Mener det forskjellsbehandles på riksveg 3

Ordfører i Tynset, og medlem i Vegforum riksveg 3, Merete Myhre Moen (Sp), lover det skal kjempes videre for at vegstandarden bedres.