Støy dreper, Heidi Sørensen!

ØVINGER FORAN HELSE: Uansett hvordan Heidi Sørensen prøver å forklare saken, har resultatet blitt at Forsvarets behov for øvinger går foran folks helse, skriver Steinar Sætervadet.
$BYLINE_ON$Illustrasjonsfoto: Kjell Arne Fridtun$BYLINE_OFF$

ØVINGER FORAN HELSE: Uansett hvordan Heidi Sørensen prøver å forklare saken, har resultatet blitt at Forsvarets behov for øvinger går foran folks helse, skriver Steinar Sætervadet. $BYLINE_ON$Illustrasjonsfoto: Kjell Arne Fridtun$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

På side 2 tirsdag 2. desember

DEL

Jeg har med stor sorg, forbauselse og undring blitt gjort kjent med Miljøverndepartementets avgjørelse ang. Forsvarets virksomhet i Åmot. Intervjuet med statssekretær Heidi Sørensen i Østlendingen den 28.11. d.å. etterlater et inntrykk av en politisk ledelse som ikke har tatt inn over seg det som finnes av ny kunnskap om hvor dramatiske følgene av støy kan være.

Verdens helseorganisasjon, (WHO), har slått fast at støy dreper! Sida 2003 har ei gruppe med tunge eksperter arbeidet med støyproblematikken. Før har vi visst at støy gir hørselskader ved ca. 100 db. Den støyutredningen som ble gjort ifb. med etableringa på Rødsmoen og i regionfeltet i Åmot, var mest opptatt av hørselskader og hvordan lyd- og trykkbølger forplantet seg i ulike deler av terrenget. Andre mulige helsemessige følger var ikke med i konsekvensutredningen.

Forskerne mener at 3 prosent av dødelig hjerteattakk og slag kan tilskrives støy. Globalt gir dette omkring 210 000 dødsfall i året. I tillegg kommer andre helseplager p.g.a. støy som stress, søvnvansker, øresus, hørselsvansker og lærevansker hos barn. (Klassekampen 29.8.07/New Scientist 25.8.07).

Et annet viktig funn er at langt lavere støyverdier enn tidligere antatt fører til helseplager og redusert livskvalitet. Grenseverdiene ligger langt lavere enn det som ble hevdet tidligere. Undersøkelsene til WHO viser at kronisk støy på 50 db vil øke risikoen for hjertekarsjukdommer, over 42 db søvnproblemer, men også støy på ca 35 db vil kunne oppleves som plagsomt. Et støynivå på 55 db eller mer, (den du opplever på en travel restaurant), vil kunne gi nedsatt læring for skolebarn. På denne bakgrunn blir det derfor uforklarlig at Miljøverndepartementet kan godta en økning av nattstøyen fra 60 til 70 db.

WHOs undersøkelse gjelder støy generelt og er ikke spesielt rettet mot den støyen som kommer fra militære anlegg. Uansett hva som er støykilden, er WHOs undersøkelse høyst relevant når det gjelder skytestøyen fra Rødsmoen, Regionfelt Østlandet og Terningmoen. Støyen fra våre skytefelt er til tider svært høy, og vedvarer over lange perioder. I et boligfelt på Vestad er det gjort målinger av skytestøy på over 100 db! (I tillegg til støyen fra de militære anlegga, er mange av de samme områdene plaget av trafikk- og industristøy.)

Da Forsvaret planla etableringa av Regionfelt Østlandet, ble vi lovet at skyting med tyngre våpen skulle opphøre på Terningmoen. Det som skulle bli igjen var skyteøvelser med lette håndvåpen. Vi opplever isteden at aktiviteten i skytefeltet på Terningmoen neppe har vært høyere enn nå. Samtidig ble det fastlagt at det i regionfeltet skulle være lange virksomhetsfrie perioder. Ingen kunne tro at Forsvaret skulle omgå bestemmelsene ved å flytte aktivitet fra regionfeltet til Rødsmoen og Terningmoen. Hadde folk visst at resultatet skulle bli slik, tror jeg at motstanden mot etableringa i Åmot ville ha blitt langt høyere enn den ble.

Det merkeligste i denne saken er Miljøverndepartementet og SFTs rolle. Det ser ikke ut til at departement og tilsyn er i stand til å tilegne seg ny kunnskap. Hva verdens fremste ekspertise på støyskader har kommet fram til, ser ikke ut til å affisere i det hele tatt. Etter å ha sittet på en sak i år og dag burde man hatt nok tid til å bli oppdatert på hva som skjer av forskning når det gjelder støyforurensing. På meg virker det som om vårt forurensingspoliti skyr alt som heter konflikter og i det lengste håper at sakene løses av seg sjøl. Et slik forurensingspoliti er vi ikke tjent med å ha.

Uansett hvordan Heidi Sørensen prøver å forklare saken, har resultatet blitt at Forsvarets behov for øvinger går foran folks helse. Som gammalt SV-medlem er jeg spesielt skuffet over den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet, men som kjent er det fra sine egne man skal ha det.

På side 2
Steinar Sætervadet

Artikkeltags